Publicades les bases específiques de subvencions per activitats culturals (Generalitat de Catalunya)

Avui s’han publicat al DOGC les bases específiques de subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i l’associacionisme. Està previst que la convocatòria es publiqui a mitjans d’abril, moment a partir del qual hi haurà 10 dies hàbils per a presentar les sol·licituds.

Aquestes bases tenen com a objecte contribuir al finançament d’activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana i l’associacionisme cultural organitzades per corporacions locals i per entitats privades sense ànim de lucre.

Poden optar a aquestes subvencions les corporacions locals o els ens que en depenen, les fundacions i les associacions, amb domicili social a Catalunya, que hagin fet o tinguin previst fer alguna de les activitats culturals que preveuen aquestes bases.

La tipologia de les activitats objecte de subvenció és la següent:

  1. Les activitats que fomentin o difonguin la cultura popular i tradicional catalana i l’associacionisme cultural o el patrimoni etnològic.
  2. Les representacions no professionals de teatre popular català.
  3. La restauració d’elements d’imatgeria festiva (gegants, nans i bestiari), així com la restauració i la confecció de la seva indumentària.
  4. Commemoracions d’aniversaris de personalitats, fets o entitats adreçades a la conservació i la difusió de la memòria cultural col·lectiva.
  5. Congressos i jornades de caràcter nacional o internacional fets a Catalunya.

+info: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7591/1668295.pdf

NOTA: No s’hi poden presentar les entitats que ja presenten sol·licitud de subvenció conjunta a través de la convocatòria de l’Agrupació.