Què és el certificat digital?

Per tal de complir amb la normativa europea i estatal, a partir de l’octubre del 2018 totes les associacions que hagin de realitzar algun tràmit amb l’administració (ja sigui amb l’Ajuntament, amb la Generalitat o amb l’Estat) hauran de disposar d’un certificat digital per tal de poder fer-lo. Això vol dir que, per realitzar tràmits tan habituals com sol·licitar subvencions o pagar impostos, serà imprescindible tenir el certificat digital.

Què és el certificat digital?

És una certificació electrònica oficial per a persones físiques i per a representants de persones jurídiques que vincula unes dades de verificació de signatura i en confirma la seva identitat electrònicament. Per tant, permet garantir la identitat d’un subjecte i la seva representativitat.

Recursos per a la seva sol·licitud

Certificat digital de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) (vàlid per a persones jurídiques i per a tràmits amb totes les administracions):

També podeu consultar el següent PowerPoint elaborat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya sobre el tràmit per a la sol·licitud del certificat digital: SD_Certificat_digital

Font: Torre Jussana

(Font foto: Wikipedia)