Aspectes a tenir en compte a l’hora d’escollir un remolc per a transportar elements de bestiari festiu

Diuen que mai plou a gust de tothom. I és que no trobaríem pas el remolc ideal per a transportar qualsevol element de bestiari festiu. Aquesta publicació pretén donar algunes indicacions i consells a l’hora d’escollir un remolc per a transportar elements d’imatgeria festiva.

Funcionalitat

De remolcs, n’hi ha de molts tipus, des dels que són una plataforma amb caixa oberta, fins als remolcs de caixa tancada.

Alguns dels elements del remolc, com ara les portes o el sostre poden facilitar les tasques de càrrega i descàrrega dels elements. Cal tenir en compte com s’haurà de fer la càrrega i descàrrega de l’element per tal que sigui segura per als portadors, i evitar causar desperfectes a la figura. En alguns casos, si el portador s’ha de situar a l’interior, es necessita una porta lateral que faciliti l’entrada i sortida del portador.

Els elements que es carreguen en un remolc han d’anar degudament subjectats per a una major estabilitat en la conducció, així com també per tal d’evitar que es facin malbé. S’ha d’evitar en la mesura que sigui possible que la càrrega no sobresurti ni pels costats ni per davant o darrere. També, cal preveure que dins el remolc hi hagi elements d’anclatge o alguna guia de subjecció per tal de subjectar les corretges.

Dimensions

El remolc ha de tenir una mida adequada al volum de la càrrega, però procurant que sigui maniobrable. Quan més gran sigui el seu volum, la seva conducció serà menys còmoda, com a conseqüència de la fricció amb l’aire. L’amplada màxima que pot tenir un remolc és de 2,55 metres, l’alçada màxima, 4,00 metres, i la llargada, 12,00 metres. Tot i que es recomana que tingui les mides més petites possibles.

Segons el codi de circulació, en cas que la càrrega sobresurti de les seves mides, mai podrà superar 1/3 de la llargada del conjunt del vehicle per davant i per darrere, i com a màxim 3 metres per darrere i 2 metres per davant. En cas que la càrrega sobresurti pels laterals, mai podrà sobresortir més de 40 centímetres per banda, sempre i que l’amplada no superi els 2,55 metres. Sempre que la càrrega sobresurti del remolc, serà necessari senyalitzar-ho adequadament mitjançant un panel V-20 (de 50x50cm amb franges en diagonal alternes de vermell i blanc).

A nivell de pesos, cal tenir en compte la Tara del remolc i la Massa Màxima Autoritzada (MMA). La resta entre ambdós pesos ens indica el pes màxim que pot tenir la càrrega.

Es recomana consultar el codi de circulació en cas que les mides i/o pesos siguin significativament grans, o bé en casos especials.

Indicadors lluminosos i plaques de matrícula

El remolc ha d’incorporar a la part posterior la placa de matrícula del vehicle tractor. En cas que la massa màxima autoritzada (MMA) del remolc sigui superior a 750 quilos, cal disposar també de la placa de matrícula vermella del remolc.

A més, tot remolc ha d’anar dotat dels indicadors lluminosos bàsics, com ara els llums de posició, de frenat i d’intermitent. En alguns casos, en funció de les mides, hi ha l’obligació que el remolc disposi de llums de gàlib o de posició, per tal de facilitar la visibilitat a la carretera durant la nit.

Vehicle tractor

El vehicle tractor ha de disposar d’un enganxall homologat (ja sigui fix o desmuntable), així com també ha de disposar d’un sistema de connexió elèctrica per als indicadors lluminosos del remolc, de 7 o 13 pins. En cas que el remolc i el vehicle tinguin diferent connector, existeixen adaptadors que permeten realitzar la connexió elèctrica. Cal tenir en compte que l’arrossegament d’un remolc produeix un desgast superior en el vehicle tractor.

Abans d’enganxar un remolc a un vehicle, cal consultar la fitxa tècnica del vehicle i comprovar que:

 • Per als remolcs <=750kg : la Massa Màxima Remolcable (s.f.) del vehicle és inferior o igual a la Massa Màxima Autoritzada del remolc
 • Per als remolcs >750kg: la Massa Màxima Remolcable (c.f.) del vehicle és inferior o igual a la Massa Màxima Autoritzada del remolc

A més, l’enganxall ha estat homologat per arrossegar la Massa Màxima Autoritzada del remolc. Sol estar indicat en forma de text a la mateixa fitxa tècnica del vehicle. En cas que no es compleixin aquestes condicions, no es permet la circulació del conjunt.

Permís de circulació

Per tal de saber quin és el permís de circulació adequat per a conduir un conjunt format per un vehicle amb un remolc, cal tenir en compte la Massa Màxima del Conjunt (MMC):

 • En cas que la MMC sigui igual o inferior a 3.500 quilos, és necessari disposar del carnet B.
 • En cas que la MMC sigui igual o inferior a 4.250 quilos, és necessari el carnet B-96, B+E o C+E
 • En cas que la MMC sigui superior a 4.250 quilos, i inferior a 7.000 quilos, és necessari el carnet B+E o C+E

La Massa Màxima del Conjunt (MMC) és la suma de la Massa Màxima Autoritzada (MMA) del vehicle, més la Massa Màxima Autoritzada (MMA) del remolc.

Assegurança

Els remolcs menors a 750 kg no tenen obligació de disposar d’assegurança per a la seva circulació, si bé és necessari que l’assegurança del vehicle tractor doni cobertura al remolcatge d’aquest tipus de remolcs.

Els remolcs superiors a 750 kg (els que tenen la placa vermella) tenen l’obligació de disposar d’assegurança per a la seva circulació.

Si necessiteu contractar algun producte d’assegurances, podeu consultar condicions favorables per al col·lectiu del Bestiari Festiu a la Corredoria Arç.

Inspecció Tècnica de Vehicles

Els remolcs menors a 750 kg no tenen obligació de passar la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV).

Els remolcs superiors a 750 kg (els que tenen la placa vermella) tenen l’obligació de passar la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) amb la següent periodicitat:

 • Fins a dos anys: exempt
 • De dos a sis anys: bianual
 • De sis a deu anys: anual
 • Més de deu anys: semestral

Finançament

Són nombroses les formes en què les entitats culturals del món del bestiari festiu han aconseguit el finançament per a la compra d’un remolc. A continuació us n’enumerem algunes:

 • Col·laboració de l’Ajuntament: ja sigui l’aportació econòmica en forma de subvenció, com la compra directa per part de l’Ajuntament amb un conveni de cessió en benefici de l’entitat.
 • Micromecenatge: recollida de petites donacions de particulars i socis.
 • Fons propis de l’entitat: provinents d’exercicis anteriors, o bé guanys d’activitat econòmica (venda de marxandatge, barres de bar…).
 • Patrocini d’empreses: aportacions econòmiques a canvi de posar publicitat de l’empresa o el comerç en el remolc.

Retolació

Malgrat no sigui un aspecte funcional, la retolació del remolc permet donar visibilitat i difusió de la imatge de l’associació i dels elements d’imatgeria festiva que hi viatgen dins. A més, facilita la incorporació de publicitat de les empreses i comerços patrocinadors. En alguns casos, es tracten d’autèntiques obres d’art sobre rodes.

 

On comprar un remolc

Alguns dels principals fabricants de remolcs de Catalunya són: