L’Agrupació posa en marxa un nou servei d’assessorament jurídic a les entitats federades

Fruit d’un acord amb Col·lectiu Ronda, SCCL signat abans de l’estiu, l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya posa a disposició de totes les entitats federades d’un servei d’assessorament jurídic davant de situacions de denúncia, reclamacions patrimonials, dret associatiu, incompliment de contractes o qualsevol altra situació en la qual calgui una orientació per part d’un advocat.

El servei consisteix en la valoració del cas per part de l’equip jurídic de Col·lectiu Ronda a fi d’establir les diferents opcions que poden conduir a la seva resolució.

El servei s’inicia un cop l’entitat lliura a l’Agrupació del Bestiari el formulari de sol·licitud (podeu demanar-lo per correu electrònic a l’adreça info@bestiari.cat). Aquest formulari es trametrà a l’equip jurídic de Col·lectiu Ronda, el qual estudiarà el cas i proposarà a l’entitat una visita presencial a les seves instal·lacions (Carrer Trafalgar 50, Barcelona) o bé de forma telemàtica. Aquesta visita té un caràcter orientador, essent l’entitat la que assumeixi les despeses de seguiment i resolució del cas, si s’escau, i sempre acordat prèviament entre Col·lectiu Ronda i l’entitat sol·licitant. En casos concrets, la pòlissa de defensa jurídica podria cobrir les despeses del cas. El temps de resposta habitual és de 15 dies, podent avançar-se en funció de la valoració que es faci de la urgència del cas concret.

En virtut d’aquest acord, amb la voluntat d’ampliar el catàleg de serveis, i davant la necessitat plantejada per algunes entitats, l’Agrupació del Bestiari assumeix els honoraris derivats d’aquesta primera consulta.

Per a més informació, contacteu amb el servei d’atenció de l’Agrupació (Tel. 93 517 55 87, info@bestiari.cat).