El certificat digital, obligatori per rebre notificacions de l’Agència Tributària

Les entitats han de facilitar un correu electrònic i un número de telèfon per estar al cas de les notificacions. El canvi de sistema s’ha posat en marxa a principis d’octubre. Respon a una llei que va entrar en vigor el 2016.

Les entitats estan obligades a tenir el certificat digital per rebre els avisos de l’Agència Tributària. Des de principis d’aquest mes, l’organisme autonòmic ha començat a implantar progressivament l’enviament de notificacions electròniques.

Des del 3 d’octubre, les entitats rebran un formulari de contacte a través del qual hauran de facilitar una adreça de correu electrònic i un número de telèfon, on es començaran a enviar els avisos electrònics.

En cas que no es facilitin les dades per l’avís, es pot accedir a la notificació electrònica, amb certificat digital, des de l’apartat Notificacions electròniques de Gencat.

La informació enviada es considera notificada als 10 dies naturals de la posada a disposició d’aquesta, encara que l’entitat usuària no hagi accedit al contingut.

Per tant, si no s’envia un correu electrònic o un número de contacte, la persona usuària haurà d’entrar periòdicament al portal de Gencat, assumint el risc de llegir els avisos quan ja estiguin caducats.

Fins ara, les notificacions i els tràmits es feien de manera presencial o a través de correu postal.

El canvi de sistema respon a la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques, aprovada el 2015. El text va entrar en vigor el 2016 i des de llavors, diverses institucions, com l’Agència Tributària espanyola, ja han fet efectiu el canvi de sistema de comunicacions.

Per a més informació sobre com obtenir el certificat digital, es pot consultar aquest recurs, que explica pas a pas el procediment. Des de l’entitat Suport Associatiu, un equip expert també s’encarrega d’assessorar les entitats que necessitin fer el tràmit.

Font: Xarxanet