Obligatori el certificat digital per rebre avisos de l’Agència Tributària

Les entitats han de facilitar un correu electrònic i un número de telèfon per estar al cas de les notificacions. El canvi de sistema s’ha posat en marxa a principis d’octubre. Respon a una llei que va entrar en vigor el 2016.

Les entitats estan obligades a tenir el certificat digital per rebre els avisos de l’Agència Tributària. Des de principis d’aquest mes, l’organisme autonòmic ha començat a implantar progressivament l’enviament de notificacions electròniques.

Des del 3 d’octubre, les entitats rebran un formulari de contacte a través del qual hauran de facilitar una adreça de correu electrònic i un número de telèfon, on es començaran a enviar els avisos electrònics.

En cas que no es facilitin les dades per l’avís, es pot accedir a la notificació electrònica, amb certificat digital, des de l’apartat Notificacions electròniques de Gencat.

La informació enviada es considera notificada als 10 dies naturals de la posada a disposició d’aquesta, encara que l’entitat usuària no hagi accedit al contingut.

Per tant, si no s’envia un correu electrònic o un número de contacte, la persona usuària haurà d’entrar periòdicament al portal de Gencat, assumint el risc de llegir els avisos quan ja estiguin caducats.

Fins ara, les notificacions i els tràmits es feien de manera presencial o a través de correu postal.

El canvi de sistema respon a la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques, aprovada el 2015. El text va entrar en vigor el 2016 i des de llavors, diverses institucions, com l’Agència Tributària espanyola, ja han fet efectiu el canvi de sistema de comunicacions.

Per més informació sobre com obtenir el certificat digital, es pot consultar aquest recurs, que explica pas a pas el procediment. Des de l’entitat Suport Associatiu, un equip expert també s’encarrega d’assessorar les entitats que necessitin fer el tràmit.

Font: Xarxanet