Convocatòria de subvencions del Departament de Cultura per a producció d’espectacles i exposicions, organització de festivals i desplaçaments fora de Catalunya (termini: del 4 al 19 de juny de 2019)

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya obre avui, 4 de juny, diferents línies de subvenció que poden ser del vostre interès. Tingueu en compte els terminis per sol·licitar els ajuts, que són força breus.

Des de l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya es recomana llegir amb detall les Bases generals i les Bases específiques per tal de tenir clar l’objecte de cada una d’aquestes línies, la idoneitat de presentar un projecte i els requisits i documentació que es demanen en el procés de sol·licitud, d’acceptació/reformulació i de justificació. Cal tenir en compte també els criteris de puntuació que es tenen en compte a l’hora de valorar les propostes. Generalment, els projectes d’imports baixos no arriben a obtenir suficient puntuació, per la qual cosa solen ser descartats.

Les entitats que organitzen una trobada que rep finançament de l’Agrupació del Bestiari per mitjà de la convocatòria d’ajuts col·lectius (Iniciatives del Bestiari Festiu 2019) poden incórrer en incompatibilitat en cas que presentin subvenció per la mateixa activitat per la qual rebran l’ajut.

Subvencions per a la producció d’espectacles i d’exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional

 • L’objecte d’aquestes subvencions és donar suport a la producció de nous espectacles d’arrel tradicional i a l’organització d’exposicions relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana. La tipologia de les activitats objecte de subvenció són les següents: La producció d’espectacles inèdits d’arrel tradicional. La producció d’exposicions, físiques o de caràcter virtual, de temàtica vinculada o relacionada amb els diferents aspectes de la cultura popular i tradicional catalana.
  Termini per sol·licitar l’ajut: del 4 al 19 de juny de 2019, amdós inclosos
 • Dirigit a les corporacions locals o ens que en depenen; a les fundacions i les associacions amb domicili social a Catalunya, que hagin realitzat o tinguin previst fer alguna d’aquestes manifestacions culturals. Les federacions no es poden presentar a aquesta línia de subvencions.
 • Informació i procés de tramitació

Subvencions per a l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional

 • L’objecte d’aquestes subvencions és contribuir al finançament de l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional catalana.
 • Termini per sol·licitar l’ajut: del 4 al 19 de juny de 2019, amdós inclosos
 • Dirigit a les corporacions locals o ens que en depenen; a les fundacions i les associacions amb domicili social a Catalunya. Les federacions no es poden presentar a aquesta línia de subvencions.
 • Informació i procés de tramitació

Subvencions per a activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional

 • L’objecte d’aquestes subvencions és donar suport a activitats formatives i de documentació en les modalitats següents:
  • a) Activitats formatives vinculades al coneixement o aprofundiment de matèries o temàtiques de cultura popular i tradicional de Catalunya. També s’inclou la formació destinada a la millora de la gestió de les fundacions i les associacions.
  • b) Activitats destinades a la catalogació, la preservació, la digitalització i la difusió de fons documentals sobre aspectes de la cultura popular i tradicional de Catalunya. Els ens públics no poden optar a aquesta modalitat
 • Termini per sol·licitar l’ajut: del 4 al 19 de juny de 2019, amdós inclosos
 • Dirigit a les fundacions i a les associacions amb domicili social a Catalunya, que duguin a terme activitats o que tinguin fons documentals relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana; a les comunitats de béns amb domicili social a Catalunya; a les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu; a les corporacions locals o ens que en depenen (únicament poden optar a la modalitat a). Les federacions no es poden presentar a aquesta línia de subvencions.
 • Informació i procés de tramitació

Subvencions per a desplaçaments fora de Catalunya per dur a terme activitats i projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional

 • Són subvencions per donar suport econòmic a entitats que es desplacin fora de Catalunya per promoure el coneixement de les diferents manifestacions de la cultura popular i tradicional catalana i aranesa. Aquestes subvencions són exclusivament per a despeses de desplaçament dels participants, incloent-hi el transport de la càrrega d’elements, objectes o imaginari festiu necessari per desenvolupar l’activitat programada.
 • Termini per sol·licitar l’ajut: del 4 al 19 de juny de 2019, amdós inclosos
 • Dirigit a les fundacions i a les associacions amb domicili social a Catalunya. Les federacions no es poden presentar a aquesta línia de subvencions.
 • Informació i procés de tramitació

Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. Cal que eviteu navegar amb Internet Explorer versió 8 o inferior.  Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a Tràmits gencat.

En cas de dubte, us podeu adreçar:

 • a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (osic@gencat.cat, 93 554 74 79) per a dubtes relacionats amb la sol·licitud
 • a l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya (info@bestiari.cat) per a dubtes relacionats amb l’elaboració del projecte