Mesures per afrontar la crisi de la Covid-19 dirigides a les entitats federades

Covid 19

Reunida de forma telemàtica el passat divendres 3 d’abril de 2020, la Junta de Govern ha pres diversos acords per fer front a la crisi de la Covid-19 en l’àmbit del bestiari festiu:

Accions dutes a terme a nivell de federació:

 • Gabinet de crisi: El dia 10 de març es va constituir un gabinet de crisi, format per cinc persones (membres de la Junta de Govern i personal laboral), que ha servit com a òrgan consultiu a l’hora d’analitzar la situació i les novetats que han anat sorgint. Tanmateix, ha resultat una eina útil per a prendre decisions de forma ràpida i coordinada.
 • Comunicats: S’han publicat dos comunicats adreçats a les entitats.
 • Servei d’atenció: S’han posat els mitjans necessaris per a mantenir el servei d’atenció a les entitats amb la màxima normalitat possible, traslladant equipament i fitxers als domicilis del personal laboral perquè puguin fer teletreball.
 • Personal laboral: S’han pres mesures de comunicació i prevenció de riscos laborals per garantir la seguretat i la salut de les treballadores de la federació.
 • Comunicació: S’han reforçat les accions de comunicació, animant les entitats a fer iniciatives, a fer-ne redifusió, publicant diverses guies i recursos per a la millora de la gestió de les entitats, i posant en marxa la publicació setmanal de vídeos “Bestiari en 1 minut“.
 • Institucional: S’han establert contactes amb diferents administracions públiques i federacions afins al nostre àmbit per tal de donar suport i promoure iniciatives vinculades a la preservació i recuperació de la cultura.
 • Contenció de despeses: S’estan revisant acords amb diversos proveïdors per tal de fer front a la incertesa d’aquest any, donada la previsible caiguda d’ingressos i la complexa gestió de la liquiditat.
 • Assemblea: S’ha ajornat la celebració de l’Assemblea General Ordinària (prevista per una data d’abril), probablement fins a finals d’estiu. Aquesta serà convocada un cop aixecat l’estat d’alarma.

Accions dutes a terme a nivell d’entitats:

 • Suport a la recuperació: Es consolida i es mirarà de reforçar el servei d’atenció, per tal de donar-vos suport a la recuperació de les activitats. Restem oberts a propostes o necessitats que ens feu arribar a través dels delegats territorials o pel correu info@bestiari.cat.
 • Quota 2020: S’ha acordat rebaixar un 25% la quota de federació, de forma extraordinària per aquest any. Per tant, aquest any passarà a ser 75 €, i no s’emetrà cap gir bancari fins que es restableixi l’estat d’alarma. S’informarà amb antelació la data de gir dels rebuts bancaris. Com ja anem fent darrerament, es donarà major flexibilitat de pagament de la quota a les entitats que tinguin alguna dificultat econòmica (prèvia comunicació a la federació i pacte entre les parts). No veiem viable una rebaixa superior, ja que l’Agrupació també preveu enguany dificultats per caigudes d’ingressos.
 • Renovació d’assegurances Responsabilitat Civil i Accidents: S’està negociant amb la companyia i la corredoria alguna mena de compensació en el proper rebut de renovació per a les colles que les heu contractat a través de l’Agrupació (venciment 1 de juny, renovació automàtica per rebut bancari), així com algunes mesures de flexibilització dels pagaments per aquelles entitats amb problemes de tresoreria. Quan en tinguem més detalls, us ho comunicarem de nou.

Que la cultura popular no s’aturi!

Aprofitem l’avinentesa per recordar a les colles que és important mantenir vives les entitats culturals mentre duri aquesta situació. A banda de promoure iniciatives del tot originals per oferir entreteniment a la mainada i als amants de la cultura, és bo que mantingueu el contacte amb la base social. A més, els responsables de l’entitat (membres de juntes directives, caps de colla…), tenim l’oportunitat per posar al dia la documentació de l’entitat, les subvencions i altres projectes.

L’Agrupació del Bestiari segueix a la vostra disposició de forma telemàtica per al que pugueu necessitar durant aquest període.

En nom de la Junta de Govern

(Autor foto: Miguel Á. Padriñán)