La Generalitat convocarà dos ajuts per compensar les pèrdues causades per la Covid-19

Guixanet

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) les bases de dues convocatòries d’ajuts relacionats amb l’estat d’alarma causat per la Covid-19.

Ja que aquests ajuts són excepcionals, la Junta de l’Agrupació recomana llegir detingudament les bases per saber si es té dret a demanar l’ajut, així com possibles incompatibilitats amb altres ajuts.

Donada l’excepcionalitat d’aquests ajuts es recomana, en cas de dubte, posar-se en contacte amb l’Agrupació del Bestiari.

1) Ajuts als lloguers, proveïdors i serveis bàsics

Subvencions per a despeses estructurals d’entitats afectades pel cessament de l’activitat cultural a causa de l’estat d’alarma amb motiu de la Covid-19 (Resolució CLT/1030/2020).

La finalitat és contribuir econòmicament a finançar les despeses estructurals de les entitats, afectades pel cessament de l’activitat cultural a causa de l’estat d’alarma, fins a un màxim de 5.000 euros.

S’entenen com a despeses estructurals els lloguers, proveïdors, serveis bàsics, subministraments i nòmines entre d’altres, tant durant el període d’estat d’alarma com en el període posterior fins que es pugui reprendre l’activitat en un 70% respecte a l’any 2019.

Aquest ajut és compatible amb altres ajuts ordinaris, sempre que l’import total dels ajuts no superi el total de l’activitat.

Enllaç a les bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8135/1794669.pdf

2) Ajuts per a activitats culturals que no s’han pogut realitzar

Subvencions per compensar les pèrdues per anul·lació d’espectacles i activitats culturals durant el període d’estat d’alarma amb motiu de la Covid-19 (Resolució CLT/1028/2020).

La finalitat és contribuir econòmicament a compensar la reducció d’ingressos corresponents als espectacles i activitats culturals cancel·lades durant el període d’estat d’alarma.

Entre altres casuístiques, aquesta línia d’ajut va destinada principalment a compensar pèrdues a l’organitzador per l’anul·lació d’activitats amb públic de pagament.

Enllaç a les bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8135/1794645.pdf

Període de sol·licitud: Fins que no es publiqui al DOGC la convocatòria, no es poden presentar les sol·licituds. Des de l’Agrupació del Bestiari es farà arribar informació quan s’obri el període.

(Foto: Encesa de la Targafera / Facebook: Associació Cultural Guixanet)