Noves mesures organitzatives i de protecció contra la Covid-19 en la nova etapa de represa

Drac Aimeric

Comunicat de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural:

D’acord amb el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària per la COVID-19, han quedat sense efecte a Catalunya les mesures extraordinàries derivades de la declaració de l’estat d’alarma i tot el territori es troba en la nova etapa de represa.

Durant aquesta etapa, correspon a la ciutadania i les persones titulars d’activitats econòmiques, empresarials o establiments d’ús públic assumir el deure de protecció i adoptar un comportament social compromès en la lluita contra la pandèmia. Les mesures generals de prevenció, seguretat i organització per a la nova etapa es regulen a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, del PROCICAT, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

Les mesures generals que regeixen l’etapa de represa són les següents:

  • S’aixequen totes les restriccions de mobilitat a Catalunya.
  • S’estableix un període d’adaptació fins els 25 de juny durant el qual la capacitat dels espais tancats és del 50% i dels espais oberts del 75%.
  • A partir del 25 de juny desapareixen els percentatges de capacitat i l’aforament dels espais es regularà d’acord amb l’exigència de distància física de seguretat tant en espais tancats com a l’aire lliure. Aquesta distància s’estableix en 1,5 m en general, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona.
  • És obligatori l’ús de mascareta en espais tancats i quan no es pugui mantenir la distància de seguretat d’1,5 m.
  • Les persones titulars de les activitats i de la seva organització són responsables d’adequar-les a les mesures i protocols que permetin prevenir els riscos de contagi i possibles rebrots

En qualsevol cas, es recomana:

  • higiene de mans freqüent i control de símptomes respiratoris
  • manteniment de grups de convivència habituals i estables
  • minimitzar contactes socials
  • preferència pels espais a l’aire lliure per a fer activitats
  • ventilació correcta dels espais tancats i neteja i desinfecció de les superfícies

Es pot trobar tota la informació actualitzada a l’enllaç següent:

https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Catalunya-entra-en-letapa-de-represa

En aquesta etapa, el Govern de Catalunya elaborarà, adaptarà i actualitzarà diferents plans sectorials amb la intenció d’establir criteris generals per a cada activitat i acompanyar en aquest procés.

Aquests plans de desconfinament són elaborats per un equip de coordinació integrat pels departaments de Salut i Interior que compta amb la participació dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya i de les administracions locals. Els plans aprovats a data d’avui els podeu consultar aquí.

Des de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural som conscients que són moments difícils per a tots els sectors, especialment en aquestes primeres fases de la nova etapa de represa. Per aquesta raó, considerem que és prioritari subjectar-nos als criteris i directrius que s’estableixen en la normativa aprovada ahir i en els plans de desconfinament esmentats. A l’espera d’un pla sectorial que reguli o incideixi en aspectes concrets de la nostra activitat, qualsevol protocol o guia de recomanacions que elaboreu s’ha d’ajustar a aquestes mesures que també poden completar-se amb altres documents per a la represa de l’activitat de caràcter sectorial que ja han estat validats per les autoritats com els que trobareu a l’annex.

ANNEXOS

(Foto: El Drac Aimeric d’Hostalets de Cervera a la Plaça de la Font de Tarragona/ Font: La iMAGInada)