La Comissió d’Igualtat de l’Agrupació del Bestiari es posa en marxa i busca noves incorporacions

Mulassa Presumida de Vilanova i la Geltrú

La Comissió d’Igualtat de l’Agrupació del Bestiari ha començat a treballar i ho ha fet obrint un correu electrònic. D’aquesta manera totes aquelles persones que vulguin formar-hi part, poden contactar directament amb les seves responsables. S’accepten tota mena de propostes al correu electrònic igualtat@bestiari.cat.

Hi ha molta feina a fer i falten mans. Ara bé, no només es busquen dones per a la Comissió d’Igualtat. Tots aquells homes que tinguin ganes de donar-hi un cop de mà també seran benvinguts. El principal objectiu d’aquest grup de treball és augmentar la presència de la dona en el món del foc i, per aconseguir-ho, s’ha marcat tres objectius:

  • Adequar la documentació de l’Agrupació del Bestiari perquè tingui un llenguatge inclusiu.
  • Preparar una enquesta per saber quantes dones hi ha en el món del bestiari i conèixer quina és la seva participació.
  • Realitzar entrevistes a diferents dones del món de la cultura popular, i del món del bestiari i del foc, per visibilitzar el moment que estan vivint.

Tres objectius més un de nou

Respecte al primer objectiu, en aquests moments s’està fent un recull de tota la documentació de la qual disposa l’Agrupació del Bestiari. N’és un exemple el Reglament de Règim Intern, el full d’inscripció d’una nova entitat o tota la informació que té penjada a la seva pàgina web.

A partir d’aquí, es vol elaborar una guia per adaptar tots aquests textos i aconseguir que el seu llenguatge sigui més inclusiu. En aquesta tasca es comptarà amb l’assessorament del Centre de Serveis a les Associacions Torre Jussana.

La segona línia de treball de la Comissió d’Igualtat és preparar una enquesta per passar a totes les entitats de l’Agrupació del Bestiari. Es vol saber quin grau de participació té la dona en les colles de foc. Per exemple, quin rol solen tenir en les sortides o quin tant per cent forma part de les juntes directives.

El tercer objectiu és realitzar una sèrie d’entrevistes a totes aquelles dones que pertanyen a les colles de bestiari. S’està creant una llista amb les possibles candidates i s’estan decidint els temes a tractar. Sobretot, el que es vol saber és quina ha estat la seva experiència en el món del foc.

Per acabar, i com a novetat, la Comissió d’Igualtat s’està plantejant organitzar un cicle de xerrades amb diferents expertes en temes d’igualtat. L’objectiu és que expliquin quines fórmules s’han de tenir en compte per aconseguir que les entitats siguin més inclusives des de la perspectiva de gènere.

A la recerca de noves incorporacions 

El correu electrònic igualtat@bestiari.cat està a disposició de totes les associacions de bestiari perquè qualsevol persona que vulgui formar part de la Comissió d’Igualtat o tingui algun suggeriment a fer s’hi pugui posar en contacte.

En aquests moments el grup de treball està compost per membres de la Colla del Drac de Gràcia, de l’associació Drac, Diables i Gegants de la Sagrera i de la Colla del Drac del Poblenou. Respecte a aquesta última entitat, la seva representant és Mercè Ayora, vicepresidenta econòmica de l’Agrupació del Bestiari i una de les principals impulsores de la Comissió d’Igualtat.

(Foto: La colla de la Mulassa Presumida de Vilanova i la Geltrú és un exemple de colla formada exclusivament per dones / Font: Facebook LEUCO’S by Ingrid / Autor: Òscar Marín)