L’Agrupació del Bestiari encarrega una consultoria per a la millora de la seva organització interna

El pròxim mes de febrer, la Junta de l’Agrupació del Bestiari presentarà en assemblea a les entitats federades els resultats d’una consultoria que s’ha dut a terme en els darrers mesos. Es tracta d’un estudi sobre l’organització i la gestió de la federació realitzat amb la finalitat d’aportar valoracions i propostes de millora sobre el seu funcionament intern. El projecte s’ha dut a terme amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Des de la Junta de Govern es vol agrair la implicació de les persones vinculades directament a l’organització (junta directiva, delegats territorials i personal laboral), així com la participació de les entitats federades i les persones externes que també hi han col·laborat.

L’estudi ha permès detectar en quina mesura l’actual organització de l’Agrupació del Bestiari dona resposta a les necessitats i expectatives dels seus associats. També ha servit per descobrir possibles millores organitzatives i de gestió per a ser més eficients i generar major satisfacció a les entitats federades, així com valorar la idoneïtat dels projectes i l’estructura actual per generar impacte al territori. Finalment, ha estat útil en la proposició de noves fórmules per a la millora de l’adequació de la federació a les característiques i necessitats de les entitats que hi estan associades.

 

 

(Foto: La Fera i els Godalls d’Olost)