Obertes dues convocatòries de subvencions: una per a la producció d’espectacles i exposicions i una altra per a la realització de consultories

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha obert dues noves convocatòries de subvencions. A continuació us les presentem:

Subvencions per a la producció d’espectacles i d’exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional

Són subvencions per donar suport a la producció de nous espectacles d’arrel tradicional i per a l’organització d’exposicions relacionades amb la cultural popular i tradicional catalana.

La tipologia de les activitats objecte de subvenció són les següents:

  • La producció d’espectacles inèdits d’arrel tradicional.
  • La producció d’exposicions, físiques o de caràcter virtual, de temàtica vinculada o relacionada amb els diferents aspectes de la cultura popular i tradicional catalana.

A qui va dirigit?

  • A les corporacions locals o ens que en depenen.
  • A les fundacions i les associacions amb domicili social a Catalunya.
  • A les empreses, siguin persones físiques o jurídiques, amb domicili a un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu.
  • A les comunitats de béns, amb domicili social a Catalunya.

No poden optar a aquestes subvencions les federacions d’entitats.

Termini de presentació de sol·licituds:

  • Del 15 al 31 de març a les 14 hores.

Podeu trobar tota la informació relacionada amb l’ajuts en aquest enllaç. 

Subvencions per a la realització de consultories per a entitats de l’àmbit de la cultura popular i tradicional i el patrimoni etnològic

Són subvencions per a la realització de consultories per a entitats privades sense ànim de lucre de l’àmbit de la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i el patrimoni etnològic català.

A qui va dirigit?

  • A les associacions, fundacions i federacions amb seu social a Catalunya i que pertanyin a l’àmbit de la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i el patrimoni etnològic català.

Termini de presentació de sol·licituds:

  • Del 15 al 31 de març a les 14 hores.

Podeu trobar tota la informació relacionada amb l’ajuts en aquest enllaç.