El Bestiari tindrà signes específics en Llengua de Signes Catalana (LSC) amb la creació del Glossari Bestial!

El dissabte 3 de juny a les 11 h, en el marc de la celebració del Corpus de Barcelona, es presenta la iniciativa de traduir una sèrie de paraules pertanyents al vocabulari del món del bestiari a la Llengua de Signes Catalana (LSC), Glossari Bestial!.

L’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya presenta Glossari Bestial! amb l’objectiu de facilitar l’ús d’aquests signes a les persones que fan ús de la LSC; ja siguin persones de la comunitat sorda, com persones professionals de la interpretació en la llengua de signes. Alhora es pretén sensibilitzar i conscienciar l’àmbit de la cultura popular envers la importància de treballar per aconseguir una festa tradicional i popular més inclusiva.

Tal com assenyala Mateu Tres, president de l’Agrupació del Bestiari, “encara que les festes populars haurien d’arribar a tothom, no sempre és així.” No obstant això, ja existeixen els mitjans necessaris per aconseguir-ho. 

Aquesta iniciativa ha contemplat el desenvolupament d’un entorn web específic https://lsc.bestiari.cat/que vertebra tota la feina creada amb el Glossari bestial!. A mesura que es vagin generant els neologismes i es vagin generant les peces audiovisuals que es contemplen per a cada paraula o concepte s’aniran penjant al web.

En aquesta primera fase que es presenta s’ha dut a terme la selecció de 256 paraules o conceptes específics de la cultura popular vinculades al bestiari festiu, se n’han prioritzat 40 amb definició acurada i de 21 se n’ha creat el neologisme en llengua de signes, el disseny de la fitxa il·lustrada descarregable en format pdf i la gravació en dactilològic i en LSC de la paraula o concepte.

En les següents edicions es pretén anar desenvolupant la resta de termes fins arribar a la selecció de 256 paraules específiques de la cultura popular vinculades al bestiari festiu, així com introduir l’audioguia per a cada concepte i poder arribar a persones amb limitacions visuals.

Per dur a terme el projecte s’ha comptat amb un equip d’experts tant en l’entorn del folklore festiu català com el de la comunitat sorda. L’equip l’han format dues persones de l’agrupació Bestiari, dues persones sordes expertes en llengua de signes catalana, dues persones intèrprets de llengua de signes catalana, dues persones expertes en el folklore festiu català i dues persones expertes en il·lustració i producció audiovisual.

La presentació tindrà lloc el dissabte 3 de juny al Museu Diocesà de Barcelona (Av. Catedral, 4, Barcelona) a les 11.00 h.

Glossari Bestial
Presentació del Glossari Bestial