Es cerquen bèsties de foc per a participar de la Trobada de Thuir el pròxim 20 de juliol

 

Com cada any, l’Ajuntament de Thuir, al Rosselló, organitza una Trobada de Gegants i Bestiari, que enguany serà el dissabte 20 de juliol. Des de l’Agrupació s’aportaran diverses figures de bestiari festiu.

L’arribada de les bèsties serà a les 15 h. Seguidament, a les 16 h, s’iniciarà la trobada gegantera amb les bèsties i tabals. Després de la cercavila, pels volts de les 19 h, l’Oficina de Cultura obsequia els participants amb un sopar. A partir de les 22 h el bestiari festiu participarà en una cercavila i posterior ballada de lluïment a la plaça de l’Ajuntament, que s’allargarà fins a les 23 h.

Per a la trobada es busquen quatre o cinc entitats federades que participin amb el(s) seu(s) element(s) de bestiari de foc a la cercavila de bestiari amb pirotècnia. Tindran preferència les entitats de Catalunya Nord a petició de l’organitzador.

Des de l’Agrupació s’abonarà a l’entitat les despeses de desplaçament i s’aportarà el material pirotècnic. El que no s’ofereix és possibilitat d’allotjament, que en tot cas haurà d’anar a càrrec de les mateixes entitats.

Presentació de la proposta

Les entitats interessades a participar de la trobada cal que enviïn un correu electrònic a info@bestiari.cat amb la següent informació, com a màxim el 30 de març:

  • Breu escrit argumentant el perquè hi voleu participar
  • Fitxa de les figures que es volen portar, amb foto
  • Previsió del nombre de persones que hi participaran
  • Adjuntar pressupost del desplaçament (cost del transport de la bèstia i/o autocar. Pirotècnia no inclosa)

Una comissió tècnica formada per persones vinculades a l’Agrupació elaborarà una proposta que serà traslladada als organitzadors dels actes. Es valoraran les propostes que siguin singulars, de colles que celebrin aniversaris o bé que incorporin a més d’una figura en el mateix desplaçament. L’organitzador de cada un dels actes és qui té la potestat d’escollir els participants que més s’adien atenent als objectius i pressupost de la trobada.

Les entitats que resultin seleccionades, hauran d’aportar a l’Agrupació la següent informació:

  • Confirmació del nombre de persones participants (per a l’àpat).
  • Gestionar la comanda i recollida de pirotècnia seguint indicacions de l’Agrupació.
  • Aportar rebut de la pòlissa de Responsabilitat Civil, certificats CRE i RGCRE.