Ajut Col·lectiu “Iniciatives del Bestiari Festiu 2024”

Bestiari convoca l’ajut col·lectiu “Iniciatives del Bestiari Festiu 2024” per aquelles entitats federades.

CONVOCATÒRIA D’AJUT COL·LECTIU “INICIATIVES DEL BESTIARI FESTIU 2024”
CONVOCA: Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
PERÍODE DE PRESENTACIÓ: fins el 28 d’abril  (IMPRORROGABLE)
Pendents de ratificació per part de l’Assemblea General, els ajuts estan destinats a contribuir a les despeses relacionades amb l’organització de:
  • Incorporar d’accions d’inclusió als actes de bestiari (llengua de signes, ús del braille en els programes de ma…)
  • Formació
  • Restauració d’elements de bestiari (NO noves construccions o peces d’imatgeria festiva)
  • Programes d’activitats en commemoració d’aniversaris
  • Concursos d’enceses
Punts clau:
  • Cada entitat presentarà una única sol·licitud per a una o més activitats.
  • Es demana la mínima informació necessària.
  • S’establirà un import fix d’ajut per a cada línia.
  • Es flexibilitza la justificació (cal aportar el triple de l’import de l’ajut).
Aquest canvi de criteri pretén donar major flexibilitat a les entitats a l’hora d’afrontar canvis en la planificació i facilitar el procés de justificació.
Important: Aquest ajut forma part d’un projecte col·lectiu impulsat per l’Agrupació del Bestiari que serà presentat al Departament de Cultura en la convocatòria de federacions. Les activitats que es presentin en aquesta convocatòria NO es poden presentar en cap altra convocatòria d’ajuts convocats pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.