Bestiari convoca l’AGO 2024

Democracia Bestial

Bestiari convoca l’Assemblea General Ordinària de 2024 a Sabadell

El proper dissabte 27 d’abril de 2024 a les 17:30 la Federació Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya convoca l’Assamblea General Ordinària 2024 a totes les entitats federades a la seu de la Federació Sabadell Cultural al carrer Ribot i Serra, 265 a Sabadell.

Aquest fòrum de participació associatiu és acollit pel Drac Antonot de Sabadell de les Forques de Can Deu .

Com a òrgan sobirà que és, l’Assemblea haurà de decidir sobre l’aprovació de la junta directiva, l’aprovació dels comptes i del pressupost, així com de la memòria de sostenibilitat.

Tota la documentació relacionada amb l’Assemblea s’envia a les entitats federades per correu electrònic. Si es vol, es pot consultar, també, a la seu de Bestiari en horari de dilluns a divendres de 08h a 14h.

Lloc: Federació Sabadell Cultural
Carrer Ribot i Serra 265, Sabadell
Hora: 17:30 en primera convocatòria, 18:00 en segona convocatòria.

En el cas que volgueu delegar el vostre vot ho haureu de fer mitjançant el document oficial de  Bestiari Model delegació de vot degudament emplenat.

La Junta de Govern