Subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat de Barcelona 2019 (termini: 24 de gener)

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Convocatòria General de subvencions, ha obert la convocatòria d’ajuts per finançar projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2019.

L’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) és l’ens responsable de la gestió de subvencions de l’àmbit de Cultura (àmbit ciutat), destinada a projectes culturals que contribueixin a l’enriquiment de l’activitat i el teixit cultural de la ciutat de Barcelona. Aquest any, la Convocatòria General inclou un nou àmbit, el de Cultura i Educació (àmbit ciutat). Aquesta nova línia de subvenció es convoca de forma conjunta amb l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) i està destinada a projectes que contemplen els processos de creació en diversos àmbits artístics de cultura popular i tradicional, i científics que fomentin l’aprenentatge al llarg de la vida.

Aquí teniu tota la informació relacionada amb la Convocatòria General i programes de Cultura i de Cultura i Educació.

QUI POT SOL·LICITAR L’AJUT?

  • Persones jurídiques i físiques legalment constituïdes i actives.
  • Amb seu social o delegació a Barcelona.
  • Al corrent de les obligacions tributàries i fiscals.
  • Que hagin justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals.
  • Que no hagi estat mai objecte de sancions administratives ni de sentències condemnatòries per exercir o tolerar pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

QUINS REQUISITS S’HAN DE COMPLIR?

  • Els projectes han de complementar o suplir la competència municipal en aquestes matèries.
  • S’han de dur a terme a Barcelona o fora de la ciutat, si són d’interès per a la projecció exterior.
  • Han de ser sense afany de lucre; en cas contrari haurà de revertir en les pròpies activitats subvencionades.
  • S’han d’iniciar dins de l’any objecte de la convocatòria.
  • Han d’evitar el llenguatge sexista.

Per qualsevol consulta no dubteu a posar-vos en contacte amb: subvencions_icub@bcn.cat

Podeu consultar tota la documentació, bases i calendari al següent enllaç:

http://lameva.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/icub/subvencions/convocatoria-general-2019