Afectacions a l’atenció al públic a causa de la pandèmia del Coronavirus

El Gabinet de Crisi constituït dins l’organització de l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya per afrontar aquesta situació sobrevinguda – i amb el vist-i-plau de la Junta de Govern – ha pres les següents mesures al llarg d’aquestes setmanes:

  • Recomanar la cancel·lació o ajornament de tota activitat social de les entitats durant el mes de març com a mínim (en funció de l’evolució de l’episodi)
  • Difondre les mesures de prevenció, protecció i higiene entre els col·lectius per tal de contribuir al control de la pandèmia
  • Assessorar les entitats que presentaven dubtes sobre l’organització d’activitats

Avui, 14 de març de 2020, arran de la recomanació de confinament de tot el país, amb l’objectiu de protegir el personal contractat i garantir el dret a confinament voluntari, s’ha pres el següent acord:

  • Tancament de l’oficina de l’Agrupació del Bestiari des d’avui mateix, i fins el dia 30 de març o fins que les recomanacions de les autoritats ho indiquin.
  • Oferir al personal contractat els mitjans necessaris per a poder desenvolupar algunes tasques des dels seus respectius domicilis.
  • Es garanteixen uns serveis mínims d’atenció preferentment via correu electrònic i whatsapp i, alternativament via telèfon. Malgrat ser conscients que algunes tasques poden resultar alterades.

Així mateix, es deixa la porta oberta a ampliar les mesures que es puguin prendre a partir de les informacions i recomanacions de les autoritats pel que fa a l’episodi de pandèmia.

SERVEI D’ATENCIÓ DE L’AGRUPACIÓ DEL BESTIARI FESTIU I POPULAR DE CATALUNYA
A partir del 16/03/2020

Correu electrònic:  info@bestiari.cat  (contacte prioritari)
Whatsapp: 647 69 52 63 (contacte prioritari)
Telèfon: 93 517 55 87 (no es garanteix l’atenció en tot l’horari habitual)