El contracte de voluntariat: per a què serveix i com es fa

Festa

Un dels problemes que solen tenir les entitats és que a part de socis tenen voluntaris. Qui són els voluntaris? Totes aquelles persones que realitzen una activitat per a l’entitat de manera gratuïta, assumint un compromís i unes obligacions. Per exemple, els voluntaris de la Creu Roja. Agafen el compromís de participar durant un cert temps en aquella entitat amb unes obligacions horàries i de servei.

De tant en tant la Seguretat Social fa inspeccions a les entitats quan realitzen activitats. En aquests casos és important que tots els voluntaris hagin firmat prèviament un full de compromís. En cas de no ser així, els inspectors poden entendre que aquelles persones que no són sòcies, però que estan col·laborant amb l’entitat, estan treballant de manera encoberta.

Una multa de fins a 10.000 €

Una entitat munta una barra de bar en una festa. A part dels socis ve gent que no és sòcia a participar i a ajudar de manera gratuïta. Si en una situació com aquesta es presenta un inspector de la Seguretat Social, aquest demanarà que es demostri que tota la gent que està col·laborant a la festa és sòcia de l’entitat o ha firmat un full de compromís com a voluntari. En cas de no ser així, obrirà una acta d’inspecció de treball.

Si l’inspector troba persones que estan treballant a la barra del bar sense contracte, sense estar donades d’alta a la Seguretat Social i sense ser sòcies de l’entitat, l’associació podria arribar a rebre una multa de fins a 10.000 €. Quina defensa hauria pogut tenir l’entitat? Un contracte de voluntariat.

Com es fa un contracte de voluntariat?

Si una persona vol col·laborar amb una entitat però no n’és sòcia, és important agafar el seu compromís com a voluntària. Per fer-ho és important que firmi un contracte de voluntariat. Hi ha molts models a Internet, un exemple pot ser aquest de la Generalitat.

En el full de compromís s’ha d’especificar el caràcter voluntari i altruista de la relació de la persona amb l’entitat. També s’han de descriure les tasques a realitzar i si el voluntari rebrà formació.

A més, s’ha de notificar el rescabalament de despeses, és a dir, el pagament al voluntari d’aquelles despeses degudament justificades que li suposi l’activitat voluntària. Per exemple, despeses de transport, d’àpats o de materials relacionats amb la seva tasca voluntària. A part d’això, mai, de cap manera, se li pot pagar res al voluntari.

Si el voluntari que col·labora amb l’associació és soci d’aquesta, no cal que signi el full de compromís.

Les assegurances

Un voluntari, per col·laborar en l’activitat d’una entitat, ha d’estar assegurat. Generalment les associacions tenen una pòlissa de responsabilitat civil. Estaria bé comprovar si aquesta també cobreix els voluntaris.

ACLARIMENT: Les pòlisses d’assegurança d’accidents de MGS contractades a través de la Corredoria Arç sota el paraigua de l’Agrupació del Bestiari Festiu sí donen cobertura als voluntaris que puguin col·laborar en les activitats de l’associació.

Font: Patrícia Julià de SeInProDat Assessors.

(Foto: Concert de música / Font: Pexels)