Les pòlisses contractades amb l’Agrupació del Bestiari tindran una bonificació quan es renovin

Porca de Sant Antoni

L’Agrupació del Bestiari de Catalunya ha arribat a un acord amb MGS i ARÇ Cooperativa per obtenir una bonificació en la renovació de les pòlisses contractades a través de l’Agrupació.

Segons aquest acord, es farà un extorn (devolució) del 20% de la prima abonada a la renovació tant per a les pòlisses de Responsabilitat Civil com per a la d’Accidents. La mesura, que s’ha pres per fer front a la crisi de la Covid-19, és extraordinària i, per tant, només s’aplicarà aquest any 2020.

Cal tenir en compte que per aconseguir aquesta devolució no cal que les entitats facin cap sol·licitud. L’única condició és haver fet el pagament corresponent de la prima de renovació de l’assegurança.

Ampliació del termini de pagament

Ara farà més d’un mes que la Junta de Govern de l’Agrupació del Bestiari va enviar un comunicat a les colles federades amb una sèrie de mesures per intentar pal·liar els efectes causats per la crisi de la Covid-19 com, per exemple, la paralització del sector cultural.

Una d’aquestes mesures era, precisament, la de negociar amb ARÇ i MGS per obtenir alguna mena de bonificació. En aquest cas, a part de la devolució del 20% de la prima de renovació, s’han aplicat mesures per flexibilitzar els pagaments d’aquelles entitats amb problemes de tresoreria.

La companyia MGS ha ampliat el termini legal per a poder fer front al pagament de la pòlissa. Enguany es disposa de noranta dies, a partir de la data de renovació, per a fer el pagament de manera voluntària en cas que una entitat no tingui suficient saldo al compte bancari en el moment de renovar les pòlisses.

Per a les pòlisses de bestiari, la companyia gira rebut bancari a la data de renovació sense que s’hagi de fer res. Si alguna entitat necessita que s’ampliï el termini de pagament, es recomana posar-se en contacte amb ARÇ Cooperativa per gestionar la situació.

Bona valoració de l’acord

Des de la Junta de Govern es fa una valoració positiva de l’acord, ja que garanteix la continuïtat de les condicions de les pòlisses en el futur per a tot el col·lectiu sempre que es mantinguin els productes contractats.

La Junta també vol realçar l’esforç conjunt entre l’Agrupació, ARÇ i la companyia MGS per ajustar l’import de les primes d’aquest any, ja que aquest acord implica una reducció d’ingressos per a les tres parts.

Cobertura de riscos de qualsevol activitat

Des de la Junta de Govern de l’Agrupació del Bestiari es recorda que tant la pòlissa de responsabilitat civil com la pòlissa d’accidents cobreixen els riscos derivats de qualsevol activitat organitzada per les colles dins dels àmbits dels seus estatuts.

Actualment, tot i la interrupció en aquests moments de totes les activitats -en especial, dels actes de foc-, és possible que ben aviat es puguin celebrar activitats de petit format, assajos, reunions i potser algunes trobades. Totes elles cobertes per aquestes pòlisses.

En cas que s’anul·lin o no es paguin les pòlisses actuals, possiblement no es garantiran les condicions i els preus d’aquests darrers anys en futures contractacions i renovacions.

(Imatge: La Porca al Mercat de Sant Antoni / Font: Facebook Diables Trapelles de Sant Antoni)