Oberta la convocatòria d’ajuts per a l’organització d’activitats i la restauració o construcció de bestiari

Ferafoc

Des de l’any 2016, l’Agrupació del Bestiari promou un projecte col·lectiu on s’inclouen diverses activitats organitzades per les entitats federades. Aquest projecte és presentat en una convocatòria de subvencions del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Malgrat la dificultat que suposa gestionar un projecte d’aquesta dimensió, l’acollida que ha tingut aquests darrers anys és bona.

Enguany, s’han proposat diversos canvis, tant per a la millora interna de la gestió, com per donar resposta a la situació sobrevinguda a causa de la Covid-19. Per ara, no es preveuen noves convocatòries al llarg d’aquest any.

Qui s’hi pot presentar?

Tota entitat federada (entitat o fundació amb NIF) que tingui pensat organitzar (o ja hagi dut a terme) alguna activitat durant l’any 2020 que encaixi en les següents descripcions:

  • Organització de trobades de bestiari celebrades entre els mesos de gener i març 2020, o amb previsió de celebració quan hagi passat el desconfinament.
  • Activitats dutes a terme durant el confinament i/o el desconfinament, com ara propostes de divulgació a les xarxes socials o altres mitjans; campanyes de sensibilització; activitats de petit format adreçades al públic en general tot respectant la legislació sanitària.
  • Restauració i construcció de figures de bestiari festiu, o adaptació d’aquestes per a garantir el compliment de les mesures sanitàries.

Quines despeses són subvencionables? 

S’acceptaran factures per import igual o superior a 50 €, que estiguin vinculades a l’activitat i que responguin als conceptes previstos a les bases. En tots els casos, només s’acceptaran factures emeses amb data dins l’any 2020.

Com i quan presentar la sol·licitud?

La sol·licitud s’haurà de presentar abans del 10 de juliol de 2020.

Un cop realitzada l’activitat, cal presentar la memòria de justificació amb còpia de totes les factures i comprovants de pagament.

Resolució de l’ajut

Un cop l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) publiqui la resolució de l’ajut, es comunicarà a cada entitat sol·licitant l’import assignat (sempre serà un percentatge proporcional segons el pressupost presentat).

En cas que es justifiqui un import inferior al previst inicialment, s’ajustarà l’import de l’ajut proporcionalment. 

Per a més informació 

Si teniu dubtes, consulteu les bases dels ajuts (podeu demanar tota la documentació a la secretaria de l’Agrupació) o bé adreceu-vos al correu info@bestiari.cat.

(Foto: Ferafoc de Sant Quintí de Mediona)