Oferta de feina: tècnic en programació multimèdia o videojocs

Es precisa persona per a desenvolupar aplicacions en el marc d’un projecte d’innovació tecnològica en l’àmbit de la cultura popular per a la Federació Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, amb centre de treball a Vilafranca del Penedès.

S’ofereix contracte temporal de pràctiques a temps complet, amb una durada de 6 mesos. Horari i retribució a convenir.

Activitats a dur a terme:

La Federació impulsa i promou un projecte d’innovació tecnològica en l’àmbit de la cultura popular que gira entorn a la digitalització en 3D dels elements patrimonials materials (figures de bestiari). Un dels eixos d’aquest projecte consisteix en dur a terme iniciatives divulgatives a partir dels materials obtinguts. En aquesta línia, estan en desenvolupament diverses aplicacions de Realitat Virtual (VR) i de Realitat Augmentada (AR).

Part del desenvolupament es duu a terme en entorn Unity, tot i que no es descarta l’ús d’altres frameworks o plataformes.

Donada la naturalesa disruptiva del projecte en l’àmbit de la cultura popular, es poden incorporar propostes relacionades segons perfil i aptituds demostrades pel/per la candidat/a.

Aquest és un llistat provisional de les tasques a realitzar, que podrà ser modificat o ampliat en funció de les necessitats de l’organització i de les aptituds del candidat. El lloc de treball depèn de forma directa de la Junta de Govern.

Requisits dels candidats:
Tenir entre 20 i 30 anys, ser una persona beneficiària del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, inscrit com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Formació:
Títol universitari o de formació professional de grau superior de videojocs, 3D, multimèdia o informàtica.

Aptituds i coneixements:

  • Aptituds personals: actitud proactiva, autonomia, capacitat de treball en equip.
  • Idiomes: Català i Castellà, nivell C o equivalent.
  • Coneixements tècnics:
    • Desenvolupament amb plataformes com Unity
    • Desenvolupament web (HTML5, Javascript, PHP, jQuery…)
  • Es valora qualsevol altra aptitud que pugui complementar les tasques encomanades
  • Es valora participació i integració en organitzacions associatives d’àmbit cultural o social, així com especialment el coneixement en el món del bestiari festiu.

Interessats:

Enviar currículum vitae a info@bestiari.cat.
Abstenir-se candidats que no compleixin els requisits de formació i que no siguin beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.