La Diputació de Barcelona obre una convocatòria de subvencions per a activitats de cultura popular

Fins al dimecres 28 d’abril, totes les entitats de la província de Barcelona que estiguin interessades, poden presentar-se a la convocatòria de subvencions que ha obert la Diputació de Barcelona.

La convocatòria està dirigida a activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2021. Totes elles, a més, han d’estar organitzades per entitats culturals i federacions culturals sense finalitat de lucre.

Enguany, per tal de pal·liar les repercussions de la pandèmia de la COVID-19 sobre l’associacionisme dedicat a la cultura popular i tradicional, les bases estableixen les següents mesures:

  • Possibilitar la concessió de subvencions fins el 80% del cost total del projecte subvencionat.
  • Sufragar despeses de projectes i activitats previstos que no hagin pogut arribar a realitzar-se o que s’hagin realitzat en format virtual però que la seva organització hagi comportat despeses directament destinades a l’objecte de la subvenció, sempre i quan el motiu de la no realització dels projectes i activitats o la seva realització en format virtual hagi estat el compliment de les resolucions dictaminades per les autoritats governamentals en referència a les mesures en matèria de salut pública per a contenció de la pandèmia de la COVID-19.
  • Podran imputar-se despeses indirectes per un valor de fins a un 10% del total de despeses directes imputades.
  • Novetats en els articles 2, 17 i 18 de les respectives bases relatives a objecte de la convocatòria, despeses elegibles i no elegibles respectivament.

Per a més informació sobre la convocatòria, podeu clicar el següent enllaç: https://www.diba.cat/es/web/cultura/subvencions i anar a l’apartat “Subvencions de cultura popular i tradicional 2021”.

(Foto: Ferafoc de Sant Quintí de Mediona / Font: Albert Aguilera Flickr)