Convocatòria exprés de subvencións per a la restauració i creació d’elements d’imatgeria festiva

Nova convocatòria de Subvencions per a la restauració i creació d’elements d’imatgeria festiva i de la indumentària de les colles de cultura popular i tradicional (CLT526)

La Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural obra una nova línia de subvencions per la restauració i recuperació d’elements d’imatgeria festiva i de la indumentària de les colles.
Tingueu en compte les modalitats que contempla i, sobretot, els supòsits que en queden fora.
OBJECTE DE LES SUBVENCIONS:
 L’objecte d’aquestes subvencions és contribuir al finançament de la restauració i creació d’elements d’imatgeria festiva catalana, així com a la restauració i la confecció del seu vestuari, i del vestuari de les persones de les colles de cultura popular i tradicional catalana i aranesa.

Les modalitats de les activitats objecte de subvenció són les següents:

  1. La construcció de nous elements d’imatgeria festiva, inclosa la confecció de la seva indumentària, que suposin la recuperació de figures festives catalanes, i de les quals se’n pugui acreditar la desaparició, com a mínim, fa 50 anys.
  2. La restauració d’elements d’imatgeria festiva ja existents (gegants, nans, capgrossos i bestiari) amb una antiguitat mínima de 30 anys. Aquesta opció també inclou la restauració o la renovació de la seva indumentària.
  3. La confecció de la indumentària de les persones de les colles de cultura popular i tradicional, sempre que estigui relacionada amb la recuperació de balls o celebracions festives ja desaparegudes al municipi de l’entitat sol·licitant, i de les quals se’n pugui acreditar la desaparició, com a mínim, fa 50 anys.

Queden excloses d’aquesta línia de subvencions:

  1. Rèpliques/duplicats d’elements d’imatgeria festiva.
  2. Figures infantils a partir d’imatgeria festiva ja existent.
  3. L’adquisició, la construcció o el lloguer d’instruments musicals.
  4. Els projectes que no utilitzin el català o l’aranès en la difusió de les seves activitats.
  5. Els projectes que discriminin o excloguin una persona o un col·lectiu per raons d’ètnia, de gènere, d’orientació sexual, de religió, de parla, d’edat, de salut, d’estament social o qualsevol altre motiu.
  6. Les activitats que no tinguin relació amb el marc d’actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural, o les que, per raó de l’activitat o el destinatari, siguin competència d’altres departaments de la Generalitat.
TERMINI:
del 20 d’octubre de 2023 al 31 d’octubre del 2023 a les 14h.
Aquestes subvencions són de tramitació telemàtica obligatòria i haureu de tenir un certificat digital per poder signar la sol·licitud. 
ENLLAÇ INFORMACIÓ:
Podeu consultar les bases, les dades de contacte on adreçar consultes (Gencat) i l’enllaç de sol·licitud en el següent enllaç: