Formacions CRE Infantils Rebutjades amb targeta sanitària

CRE INfantils Rebutjades

A les formacions CRE Infantils que es generin a partir de març s’hauran d’identificar els menors d’edat mitjançant DNI a l’aplicactiu FOC. Ja no s’acceptarà la targeta sanitària.

Aquest canvi ve propiciat per la migració de dades que es farà a finals de l’any 2024, principis de l’any 2025 a la nova aplicació de FOC. Aquesta nova aplicació estarà operativa el 2025.

Aprofiteu ara, que tenim temps per anar modificant les dades dels nostres CRE menors i demanar als familiars o responsables el DNI dels nostres menors.

Per altra banda, les formacions que es facin ara, ja no acceptaran la tarjeta sanitària com a dada vàlida d’identifiació.

La Junta de Govern